CHRIS STEVENS

Klinisch kinder-en jeugdpsychologe

Specialisaties

Intelligentie onderzoek

Bij kinderen van 6 tot 17 jaar

Psychologische begeleiding van kleuters, jongeren en hun ouders bij:

Gedragsmoeilijkheden

woede-uitbarstingen, opstandig gedrag, agressie,...

Sociale moeilijkheden

weinig sociale vaardigheden, moeizame omgang met anderen, pesten of gepest worden, ...

Emotionele moeilijkheden

negatieve mindset, (faal)angst, sombere gevoelens, weinig zelfvertrouwen; zelfbeeld, moeite met gevoelens te verwoorden of te uiten, aanhoudende vermoeidheid,...

Moeilijkheden met weerbaarheid

op ongepaste wijze van zich afbijten, te weinig assertiviteit,...


Deze begeleiding kan individueel of in groep plaatsvinden.

Opleidingen

2020 - heden
Systemisch Jouvolutiecoach, Hasselt
2021
Driedaagse basistraining Rots en Water, Schagen - Nederland
2014 - 2016
Bachelor in autismespectrumstoornissen, AP Hogeschool Antwerpen
2014
Tweedaagse cursus Rots en Water bij kinderen met autismespectrumstoornissen, Schagen - Nederland
2012
Opleiding "Praten met kinderen en jongeren in crisissituaties, KHLim
2006 - 2009
Master in de klinische psychologie, optie kind, jeugdige en gezin, KU Leuven
2003 - 2006
Bachelor in de toegepaste psychologie, Lessius Hogeschool Antwerpen

Werkervaring

2022 - Heden
Kinder- en jongerenpraktijk De Jongeling, Pelt
2017 - Heden
Ondersteuningsteam, Openbaar ondersteuningsnetwerk Limburg, Lommel
2010 - 2020
Zorgbegeleidster, Provil ION, Lommel